RSS Feed

Category Archives: [XK] Sủng đồ lên trời, vạn vạn tuế.

[Sủng đồ] Nam nữ chính.
Định post cái này chung với chương cuối luôn mà ta quên mất, giờ post bù.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Phiên ngoại 2: Bút máy vô địch – Hoàn.


CreSD

Phiên ngoại 2: Bút máy vô địch.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp Điệp Phá Thiên.


CreSD

 

Phiên ngoại 1: Lần đầu gặp Điệp Phá Thiên.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Chương 82: Đại kết cục.


CreSD

 

Chương 82: Đại kết cục.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Chương 81.2: Đại Hồng ca ca, quá kiều mị.


CreSD

Chương 81.2: Đại Hồng ca ca, quá kiều mị.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Chương 81.1: Đại Hồng ca ca, quá kiều mị.


CreSD

Chương 81.1: Đại Hồng ca ca, quá kiều mị.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

[Sủng đồ] Chương 80: Lặng lẽ đi đến Bắc Sát.


CreSD

Chương 80: Lặng lẽ đi đến Bắc Sát.

Edit: Ring.

Read the rest of this entry

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 295 other followers